Welkom

logo

Welkom op de on-officiële website van het Belgisch paviljoen op de Wereldtentoonstelling in Shanghai, China, die op 1 mei van start ging en tot 31 oktober 2010 duurt.

Hieronder kan u lezen hoe België het gedaan heeft op deze belangrijke wereldtentoonstelling.

Het Belgisch paviljoen is een project van de Belgische federale regering, dat hiervoor nauw samenwerkt met de regionale regeringen, bedrijven en organisaties. Het is een vitrine voor België  – voor zijn regio’s en gemeenschappen, zijn provincies, steden en gemeenten. Maar de wereldtentoonstelling is vooral ook een belangrijk forum voor bedrijven, organisaties en kennisinstellingen om zich er voor te stellen en contacten te leggen. China is een bijzonder land, dat een ongekende economische ontwikkeling doormaakt. We hopen dat ook onze bedrijven, dankzij de expo en ons paviljoen, de gelegenheid krijgen om er te werken aan hun toekomst.

belgianpaviljoenHet Belgisch paviljoen is, voor het eerst in de geschiedenis van de wereldtentoonstelling, gastheer voor Europa en we zijn trots dat we hen de gelegenheid kunnen geven om zijn waarden en activiteiten voor te stellen aan de rest van de wereld.

Naast het meer beleidsmatige en zakelijke karakter van het paviljoen, willen we de levenskwaliteit van ons land op een positieve, dynamische en interactieve wijze in het licht stellen en de bezoeker kennis laten maken met de enorme culturele rijkdom van ons land. Er is dan ook ruimte voor kunst, creativiteit en gastronomie.

Deze website geeft een overzicht van de inhoud van het paviljoen en zijn activiteiten. Een bezoek aan een website evenaart uiteraard niet een écht bezoek ter plekke. We hopen dat u langskomt!